Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Ako sa správne rozhodnúť pri sporení a kde zhodnocovať svoje peniaze časť. 1

Existujú rôzne poučky o tom, koľko by sme si mali odkladať zo svojich zárobkov. Niektoré uvádzajú 10 % iné zasa až 20 %. Rozprávka O troch grošoch dokonca hovorí o 33 % J. Ideálne je nastaviť si na svojom bežnom účte trvalý príkaz na pravidelný prevod stanovenej čiastky, ktorú si chceme odkladať, aby sme si zo sporenia urobili určitý návyk sporiť si. Trvalý príkaz nás odbremení od toho, aby sme si sporenie museli neustále držať v pamäti, a aj preto, aby sme nepoľavili v našom odhodlaní. Bez ohľadu na výšku odkladaných úspor, si dnes zjednodušene povieme, aké možnosti sporenia resp. investovania nám ponúka finančný trh.

Sporenie môžeme rozdeliť do 3 základných kategórií: sporiace účty, termínované vklady a investičné sporenie do investičných produktov (dlhopisy, akcie, investičné fondy, zmenky, drahé kovy, kryptomeny, komodity ...). Jednotlivé finančné produkty sa líšia viazanosťou, výškou úročenia, ochranou vkladov a rizikovosťou spojenou s výkyvmi na finančných trhoch (volatility).

Sporiace účty sú v určitom zmysle základným produktom na sporenie, kde si pravidelne mesačne odkladáme vopred stanovenú finančnú čiastku. V súčasnej dobe majú skôr funkciu samostatného účtu, pomocou ktorého si odkladám voľné finančné zdroje, aby sme nepodľahli možnému pokušeniu tieto voľné peniaze minúť, ako to niekedy býva v prípade odkladania si peňazí na bežnom účte. Úročenie je skôr symbolické a pohybuje sa v rozmedzí 0,01 % - 1 % ročne. Finančné prostriedky úročené na sporiacich účtoch nižším percentom sú spravidla bez viazanosti, a sú v prípade potreby k dispozícii ihneď. Sporiace účty úročené vyšším percentom sú naopak viazané výpovednou dobou. Finančné prostriedky na sporiacich účtoch sú chránené systémom ochrany vkladov až do výšky 100 000 eur, čo znamená, že v prípade krachu banky budú naše peniaze spolu s úrokmi vyplatené Fondom na ochranu vkladov.

Ďalším sporiacim produktom sú termínované vklady. Už samotný názov nám hovorí, že vložené finančné prostriedky budú viazané na určitý čas v rozmedzí od 1 mesiaca až po dobu 5 rokov. Čím je obdobie viazania našich finančných prostriedkov dlhšie, tým vyššie je percento zhodnotenia úspor. Výška zhodnotenia úspor sa v súčasnom období pohybuje v rozmedzí od 0,01 % - 4 % ročne. Pri termínovanom vklade si jednorazovo vložíme určitú výšku vkladu, ktorá sa úročí počas vopred stanovenej lehoty v rozmedzí 1 mesiaca až 5 rokov. Zúročené peniaze sú k dispozícii po uplynutí lehoty viazanosti. V prípade porušenia tejto lehoty a predčasného vybratia finančných prostriedkov sa platí zmluvná pokuta. To znamená, že úroky z vkladu budú krátené a nebudú vyplatené v plnej výške. Aj v prípade termínovaných vkladov sú finančné prostriedky chránené Fondom na ochranu vkladov do výšky 100 000 eur.

V nasledujúcej časti sa spolu pozrieme na sporenie pre tých, ktorí sú ochotní podstúpiť väčšie riziko s očakávaním vyšších výnosov pomocou investičného sporenia.

Karol B., ekonomický analytik